atgirdyti

atgirdyti
atgìrdyti tr. 1. girdant atgaivinti: Atgìrdžiau (išpenėjau pienu) teliuką, apsirgo ir nudvėsė Ck. | Rasos atgirdyti visi daiktai linksminasi PG. 2. kokiais nors vaistais atgaivinti: Buvo visiškai prislobęs, tik da arielka atgìrdžiau Mlt. \ girdyti; apgirdyti; atgirdyti; įgirdyti; išgirdyti; nugirdyti; pagirdyti; pergirdyti; pragirdyti; prigirdyti; sugirdyti; užgirdyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apgirdyti — apgìrdyti tr. 1. prk. pagirdyti: Apgirdysiu strėlas mano krauju Ch5Moz32,42. 2. girdant susargdinti: Apgìrdė [sušilusį arklį], ir pristojo dusulys Ds. Arklys sušilęs – žiūrėk, neapgirdyk (neduok sušilusiam gerti)! Slm. | Karvė kažin ko serga –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • girdyti — gìrdyti, o (gìrdžia), ė caus. gerti. 1. duoti gerti: Padėjo nunešti kibirą telyčaitei girdyt į tvartą P.Cvir. Neliesk to puodelio: aš iš jo vaiką gìrdžiu Slm. Veršiukus iš ryto anksti girdo Ldvn. Tegu šeria bėrus žirgus, o pašėrę tegu gìrdai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgirdyti — išgìrdyti tr. 1. visą sugirdyti: Tam veršiui visą pieną išgìrdžiau Gs. Išgìrdė sūnus visą alų J. 2. geru gėrimu girdant nupenėti: Daili, išgirdyta karvė Šts. girdyti; apgirdyti; atgirdyti; įgirdyti; išgirdyti; nugirdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugirdyti — nugìrdyti tr. 1. kiek sugirdyti: Aš mažai nugirdžiau vandenio iš bačkos Pc. | Mes batvinius nušeram su karvėms, nugìrdom Šts. 2. pagirdyti: Pirma karves nugìrdykit, o paskui veršius Gs. 3. maistingu gėrimu girdant nupenėti: Ji mokėjo ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutukinti — nutùkinti K, Š, BŽ591, Mrj; R137, MŽ180, Sut, N caus. 1 nutukti 1: Jau tu nutùkinai savo jautį gerai J. Nutùkintas meitėlis DŽ. Girdymu nutùkinti (veršį), atgirdyti BŽ337. Nutùkinsi mane teip šerdama Aln. | refl. K. ║ pasotinti, pripenėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagirdyti — pagìrdyti tr. duoti gerti (atsigerti): Deveika neduoda draugui rūpintis arkliu, atsiras, kas pašers ir pagirdys P.Cvir. Kai pagirdai, tai dar kokį lašelį [pieno] gauni Grž. Kai pagirdžiau, dar linksmesnis prie mergelių joti KlvD88. Tris dieneles …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergirdyti — tr. 1. per daug duoti gerti; per daug girdant susargdinti: Jin bijo teliuko girdyti, kad nepergirdytų Pc. Da pergirdysi tais kumeles – matai, kad jau šonai užsirietę Gs. 2. per daug privaišinti alkoholiniais gėrimais: Pergirdyti buvo visi Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragirdyti — pragìrdyti tr. išleisti (pinigus) girdant, vaišinant: Jau aš jam nemažai pragìrdžiau, ir vis da negana Gs. Jonas raštininkui su vaitu mažne gorčių degtinės pragirdė Ašb. girdyti; apgirdyti; atgirdyti; įgirdyti; išgirdyti; nugirdyti; pagirdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigirdyti — prigìrdyti tr. 1. iki soties girdyti, duoti iki soties gerti: Aš kumelę prigìrdžiau Pc. Led prigirdžiau aš tą gyvulį J. Kaip prigirdžiau, da gražesnis JD483. Kad prigìrdyta ta karvė! Pc. | refl. tr.: Nusivariau pas griovį, prisigirdžiau karves …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugirdyti — sugìrdyti tr. 1. visą duoti išgerti: Sugirdžiau puodelį liepo žiedų, gal paliks geriau [ligoniui] Nj. | prk.: Ir sušėrei vainikėlį su grynu abrakėliu, sugirdei jaunystėlę su čystu vandenėliu BsO120. 2. visą kiekį gėrimų suvaišinti: Ir litrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”